5482536800878592 Big Baby大隻B 日本 Baby Smile 電解消毒水製造機(次氯酸水DIY) 最高cp值 日本熱銷第一 使用8次就回本~只要水+食鹽, 在家也能輕鬆製作次氯酸除菌水 日本送檢認證除菌效果高達99.99%!殺菌x除臭x滅病毒,一瓶搞定! 次氯酸作用後還原成水,不殘留好安心~ 非常時期更要注意家居同雙手清潔🧐尤其照顧小朋友,要常常消毒佢地既各種用品先得!但當係街到都買唔到消毒清潔用品咁點算好? Product #: bigbabyhk-日本 Baby Smile 電解消毒水製造機(次氯酸水DIY) 2021-12-05 Regular price: $HKD$580.0 Available from: Big Baby大隻BIn stock
bigbabyhkBig Baby大隻B