6627590175588352 Big Baby大隻B 智能魔術感應避障跟隨車 🧡智能魔術感應避障跟隨車💛🎉🎉🎉 呢部車車一翻貨就賣曬🤣🤣🤣個個都四個四個咁買✌️✌️✌️ 一次集齊四個顏色💛黃色💙藍色💚綠色💗粉色 不單止係遙控車,仲可以手勢感應,跟住手走😍 小朋友超中意玩😘買嚟送俾寶寶嘅最佳禮物🎁🎁🎁 🔹採用ABS環保材質,光滑無菌無異味 🔹打開音樂鍵,伴隨模式切換會響起音樂 🔹遙控模式,用遙控控 Product #: bigbabyhk-智能魔術感應避障跟隨車 2021-11-29 Regular price: $HKD$199.0 Available from: Big Baby大隻BIn stock
bigbabyhkBig Baby大隻B