6293356292472832 Big Baby大隻B 🇯🇵品牌SOUYI SY-110 雙陶瓷蒸煮鍋 呢個時勢想食野最安全都係自己煮🍽 返工冇得揀要外賣🙄要同人爭微波爐😞No🙅🏻‍♀️no🙅🏻‍♀️no🙅🏻‍♀️ 🇯🇵品牌SOUYI SY-110 雙陶瓷蒸煮鍋 💥利用高溫蒸氣炊煮食材,健康飲食 💥一機多用,蒸菜、蒸飯、燉湯和保溫 💥操作介面簡單,方便易用 💥烹調預約功能,到時自動開始烹調 💥防乾燒斷電保護機能,安全耐 Product #: bigbabyhk-🇯🇵品牌SOUYI SY-110 雙陶瓷蒸煮鍋 2021-12-05 Regular price: $HKD$358.0 Available from: Big Baby大隻BIn stock
bigbabyhkBig Baby大隻B