6446192368156672 Big Baby大隻B 🇰🇷【韓國Abeluna Aqua Peel家用氣泡機二代】 🤩韓國Abeluna氣泡機出第二代啦🤩 #效果更勁👍🏻👍🏻 #黑頭 、#粉刺 、#痘痘 通通搞掂‼‼ #店主親測,真係好好用,真心推薦比大家👍 ‼‼用完皮膚好似mo咗殼嘅雞蛋咁滑👍 好乾淨🌊好firm💓好有光澤💁‍♀最難搞既鼻樑位👍眉心位👍d暗粒平哂👍只是做了一次已經好有滿足感❤ 🇰🇷【韓國Abeluna Aq Product #: bigbabyhk-🇰🇷【韓國Abeluna Aqua Peel家用氣泡機二代】 2021-12-05 Regular price: $HKD$1699.0 Available from: Big Baby大隻BIn stock
bigbabyhkBig Baby大隻B