6356779746459648 Big Baby大隻B SS Shiny - MPS-001 MAX POWER SONIC 無線多用途風筒(包順豐) SS Shiny - MPS-001 MAX POWER SONIC 無線多用途風筒   產品簡介 呢個偉大的發明真係造福好多女士們🥳🥳 有左佢,吹頭就不受地方、電源限制,而且仲慳番唔少力吹頭🥰 顏色仲要係女士摯愛的玫瑰金色😍又輕又無線又快吹乾頭髮,旅行出外用必備,快靚正👍🏻   平時沖涼後唔少人都會用風筒吹乾頭髮,但 Product #: bigbabyhk-SS Shiny - MPS-001 MAX POWER SONIC 無線多用途風筒(包順豐) 2022-01-27 Regular price: $HKD$999.0 Available from: Big Baby大隻BIn stock
bigbabyhkBig Baby大隻B